reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 kwietnia 2012

Miliony na rozwój ELMIKO

Prawie 400 tys. PLN pochłonie projekt rozwoju eksportu, realizowany przez producenta zaawansowanej aparatury medycznej ELMIKO z Warszawy. Kolejne 3,8 mln PLN przeznaczone zostanie na stworzenie innowacyjnej platformy zdalnego neuromonitoringu.

ELMIKO Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski otrzymało wsparcie projektu pt. 'Plan rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo ELMIKO Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski' w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1. Paszport do eksportu. Całkowita wartość projektu stanowi 395.008 PLN, przy udziale unijnym na poziomie 167.878 PLN i wkładzie własnym beneficjenta równym 197.504 PLN. Warszawski producent otrzymał także, w ramach PO IG, Działanie 1.4., dodatkowe wsparcie do projektu 'Stworzenie innowacyjnej platformy zdalnego neuromonitoringu stanu zdrowia pacjenta opartej o przetwarzanie sygnału EEG'. Jego wartość szacuje się na ponad 3,8 mln PLN, przy dotacji na poziomie 2,33 mln PLN. Okres realizacji projektu wyznaczono na lata 2012-2015. --- Firma ELMIKO powstała w 1978 roku. Od ponad 30 lat specjalizuje się w zastosowaniach elektroniki i informatyki w medycynie. Współpraca z prestiżowymi placówkami naukowymi w Polsce owocuje powstawaniem wysokiej klasy aparatury medycznej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1