reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 16 kwietnia 2012

Nowa europejska polityka Sharpa

Sharp Electronics Europe, oddział firmy Sharp Corporation, ogłosił wprowadzenie kolejnego etapu zmian w działalności firmy w Europie.

- Celem kolejnych przedsięwzięć firmy jest zbudowanie nowej europejskiej organizacji, w której nowy, niedawno ukonstytuowany zespół zarządzający zapewni wzmocnienie firmy oraz, w dłuższej perspektywie, doprowadzi do jej dalszego rozwoju i wzrostu w Europie – mówi Paul Molyneux, CEO Sharp Europe. W listopadzie ubiegłego roku firma Sharp rozpoczęła zmiany swojej europejskiej struktury. Firma jako organizacja paneuropejska podzielona została na pięć struktur biznesowych, tak zwane Domeny:  Consumer Electronics, Information Systems, Microelectronics, Solar Solutions oraz Eastern Europe. Domeny te stanowią bazę do rozwoju poszczególnych kompetencji Sharp. Jednocześnie dla efektywnego i skutecznego wsparcia wszystkich Domen w całej Europie firma stworzyła wspólną platformę usług. Firma wprowadza paneuropejskie, ujednolicone procesy w celu uproszczenia, standaryzacji i automatyzacji szeregu działań wspierających biznes w Europie. Tak zorganizowany system pozwoli obniżyć i lepiej kontrolować ponoszone koszty, a tym samym pozwoli firmie zająć stabilną pozycję na wszystkich rynkach europejskich. Firma Sharp przewiduje, że nowy model biznesowy oraz wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na łączną liczbę pracowników organizacji w całej Europie. W stosownych przypadkach, firma prowadzić będzie rozmowy z odpowiednimi reprezentacjami pracowników. Po raz pierwszy w swojej historii firma Sharp Corporation ustanawia paneuropejską centralę, której siedziba znajdzie się w Wielkiej Brytanii w Londynie. W nowo utworzonej centrali europejskiej Sharp swoje kierownictwo będą miały wszystkie Domeny biznesowe firmy, z wyjątkiem Domeny Mikroelektroniki (zlokalizowanej w Monachium) i Eastern Europe (z biurem w Warszawie).
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-2