reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 18 kwietnia 2012

Nowe Laboratorium Badawcze Kanlux

Kanlux S.A., firma silnie związana z sektorem oświetleniowym z miejscowości Radzionków, powołała do życia własne Laboratorium Badawcze.

Fakt posiadania własnego Laboratorium Badawczego przyspieszy i usprawni proces wprowadzania na rynek nowych produktów oraz gwarantuje spełnienie wymagań, ściśle określonych przez dyrektywy oraz zharmonizowane z nimi normy. - Możliwość przeprowadzenia powyższych badań w naszym Laboratorium sprawia również, iż deklarowane parametry naszych produktów są zgodne z rzeczywistymi. Wysoko wykwalifikowany personel przeprowadza kompleksowe badania w zakresie jakości, funkcjonalności, bezpieczeństwa użytkowania, efektywności energetycznej oraz kompatybilności elektromagnetycznej produktów wprowadzanych do naszej oferty oraz znajdujących się już w naszym katalogu. Wyniki tych badań stanowią podstawę oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej (znak CE) oraz są niezbędne do sporządzania deklaracji zgodności w oparciu o normy zharmonizowane – czytamy na stronie producenta. Podstawowe wyposażenie Laboratorium stanowią stanowiska oraz komory badawcze, umożliwiające wykonywanie badań, których opisy zawarte są w normach zharmonizowanych z dyrektywami: - 2006/95/WE, Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD), - 2004/108/WE, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), - 2000/55/WE, Efektywność energetyczna stateczników (EEB). Wszystkie wyniki testów i pomiarów zawarte zostają w raporcie z badań, który stanowi podstawę dla wydania deklaracji zgodności wyrobu. Laboratorium wyposażone w nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwia pełną automatyzację niektórych rodzajów prób, dzięki czemu wpływ czynnika ludzkiego na wyniki badań jest znikomy. Dodatkowym atutem Laboratorium Kanlux S.A. są stanowiska do oceny parametrów świetlnych oferowanych źródeł światła m.in. nowoczesne spektrofotokolorymetry sprzężone z lumenomierzami kulistymi (tzw. kule Ulbrichta, o średnicach 1,0m oraz 2,0m). Pomiary fotometryczne wykonywane za pomocą w/w urządzeń są zgodnie z metodologią zawartą we współczesnej literaturze technicznej, dotyczącej tej dziedziny. Wyposażenie to pozwala określić wszystkie, niezbędne parametry świetlne oferowanych przez firmę produktów: strumień świetlny, temperaturę barwową, współczynnik oddawania barw i inne. --- Kanlux S.A. jest firmą działającą od 23 lat w sektorze oświetleniowym. Obecnie zatrudnia w swoich spółkach kilkuset pracowników. Firma stale rozszerza swoją sieć sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i poza jego granicami. Rozwijając swoją działalność na rynkach zagranicznych Kanlux S.A. otworzył spółki zależne w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Rumunii, Bułgarii, do grona których w 2011r. dołączyły Niemcy oraz Rosja. Obecnie asortyment firmy jest dostępny w ponad 20 krajach obejmujących nie tylko Europę, ale również tak odległe kraje jak Boliwia, Gabon czy Australia.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1