reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zakład LG Electronics w Kobierzycach Przemysł elektroniczny | 27 lutego 2009

Obroty ChungHong w roku 2008 spadły o 8.3%

ChungHong jest jedną z firm ulokowanych w Kobierzycach, wyspecjalizowaną w usługach EMS oraz w produkcji oryginalnych urządzeń (OEM) dla przemysłu elektronicznego.

Chiński koncern, zarejestrowany na Kajmanach, jest dostawcą takich producentów jak Samsung, TPV, LG Electronics czy Logitech Technology. W Polsce posiada zakład produkcyjny w Kobierzycach pod Wrocławiem, który według pierwotnych planów ma być wyposażony w pięć linii SMD o łącznej wydajności 7.8 mln komponentów dziennie. Ostatnio koncern opublikował wstępne, nieaudytowane wyniki finansowe w roku 2008, które omawiamy po przeliczeniu po dzisiejszym kursie yuana. Sprzedaż w roku 2008 wyniosła 372 mln zł, co stanowi spadek o około 8.3% (w roku 2007 obroty wyniosły 406 mln zł). W szczególności na spadek sprzedaży wpłynął słaby 4Q2008, w którym przychody były mniejsze od analogicznego okresu roku 2007 aż o 29.8% (było to odpowiednio 77 mln zł oraz 109 mln zł). Wraz ze spadkiem obrotów, firma odnotowała również słabsze wyniki finansowe: wynik brutto wyniósł 21 mln zł (29 mln zł rok wcześniej), natomiast wynik netto ukształtował się na poziomie 16 mln zł (27 mln zł). Przychody ChungHong w Polsce w roku 2008 wyniosły w przybliżeniu 29 mln zł i stanowiły około 7.8% obrotów grupy. Aktywa polskiej spółki wynosiły na koniec roku 63.5 mln zł.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2