reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Tonsil Przemysł elektroniczny | 03 kwietnia 2012

Tonsil AC kończy z produkcją głośników!

Zarząd Tonsil Acoustic Company z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 1 kwietnia 2012 r. bezpośredniej działalności w zakresie produkcji głośników i zestawów głośnikowych.

Na początku 2012 r. Tonsil Acoustic Company informowało o rozpoczęciu działalności produkcyjnej, co wówczas podyktowane było przede wszystkim potrzebą zwiększenia kontroli nad prowadzoną działalnością produkcyjną i ograniczenia kosztów działalności produkcyjnej prowadzonej dotychczas przez spółkę zależną, tj. Tonsil Technologie Sp. z o.o. Miało to wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe Spółki. Zmiana profilu prowadzonej działalności, poprzez zaprzestanie działalności produkcyjnej, spowodowana została brakiem porozumienia z podmiotem udostępniającym maszyny, urządzenia i narzędzia niezbędne do produkcji. Umowa najmu była zawarta na okres trzech miesięcy i wygasła z dniem 31 marca 2012 r. Wskutek jej nieprzedłużenia Tonsil Acoustic Company jest zmuszone zaprzestania prowadzenia działalności produkcyjnej, w celu ograniczenia potencjalnych źródeł kosztów. Dodatkowo Spółka postanowiła nie przedłużać umowy najmu hali produkcyjnej we Wrześni. Nie przedłużono również umów o pracę z pracownikami produkcyjnymi, które także wygasły w dniu 31 marca 2012 roku. Jednocześnie Tonsil Acoustic Company podjął decyzję o kontynuowaniu działalności handlowej w zakresie sprzedaży głośników i zestawów głośnikowych. W tym celu, zawarto z zewnętrznym producentem głośników i zestawów głośnikowych z Wrześni umowę handlową, na mocy której podmiot ten zobowiązał się dostarczać Spółce urządzenia pod marką TONSIL. Dostarczone głośniki i zestawy głośnikowe będą sprzedawane na południowych terenach Polski, w obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, południowej części województwa mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Przedmiotowa umowa handlowa została zawarta na czas nieokreślony.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1