reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 30 marca 2012

Spółka zależna Centrozapu zbywa akcje Pronoksu

28 marca 2012 r. spółka Canuela Holdings Limited (Cypr), całkowicie zależna od katowickiego Centrozapu, w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem zbyła 35 mln sztuk akcji Pronox S.A stanowiących 14,75 % kapitału zakładowego Spółki.

Zbyte akcje dawały 35 mln głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 14,59 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN za jedną akcję zostały zbyte po cenie 0,71 PLN za jedną akcję. Po realizacji transakcji spółka Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace, nie posiada akcji Pronox S.A. --- Canuela Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypru) jest Spółką w 100% zależną od Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1