reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 26 lutego 2009

Funai obniża prognozę na bieżący rok obrotowy

Funai zaprezentowało obniżone prognozy sprzedaży i wyników finansowych na rok obrotowy kończący się 31 marca 2009.

Poprzednia prognoza Funai została opublikowana w czerwcu 2008. Latem japoński koncern spodziewał się obrotów po przeliczeniu po aktualnym kursie jena na poziomie 12.75 mld zł, obecnie obniżył prognozę o 10.6%, do poziomu 11.4 mld zł. W efekcie wynik operacyjny ma spaść do 18.8 mln zł (wcześniej spodziewano się 225 mln zł), a strata netto (przed odliczeniem korekty opodatkowania z lat ubiegłych) wyniesie -82.5 mln zł, zamiast zysku na poziomie 217.5 mln zł. Przyczyną korekty prognoz jest znaczny spadek popytu na główne wyroby firmy, w tym przede wszystkim LCD TV. W szczególny sposób na wyniki koncernu wpływa słabość rynku amerykańskiego, jednego z głównych rynków zbytu dla Funai. Straty wynikły również z niekorzystnych zmian kursu jena. Na ostatni kwartał roku obrotowego (styczeń-marzec 2009) Funai przewiduje dalsze pogorszenie się warunków rynkowych. Liczy jednak na dobrą sprzedaż w takich kategoriach jak sprzęt audio-video, Blu-ray oraz Set Top Boxes, lecz przede wszystkim na sprzedaż LCD TV pod marką Philips (evertiq informował o przejęciu tej marki na rynku amerykańskim). Mimo tych pozytywów, Funai spodziewa się dalszego spadku wyników finansowych.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1