reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PKC Przemysł elektroniczny | 29 marca 2012

Podwyżka płacy w PKC

W ubiegły poniedziałek podpisane zostało porozumienie pomiędzy Zarządem PKC Group Poland a związkami zawodowymi, dotyczące podwyżki wynagrodzeń pracowników firmy.

- Niestety nie udało się dojść do porozumienia, co do podwyższenia płacy zasadniczej pracowników a jedynie wprowadzić nowy dodatek do płacy w wysokości 100 PLN nazywany dodatkiem frekwencyjnym. Dodatek ten otrzymywać będą pracownicy, którzy w danym miesiącu nie będą korzystać ze zwolnień lekarskich – poinformował Evertiq przewodniczący NSZZ „Solidarność” działającej przy PKC Group Poland, Jan Seweryn. Według prezesa Jurgena Timma ma to zmniejszyć ilość absencji chorobowej, która według niego negatywnie odbija się na kondycji finansowej firmy. - NSZZ „Solidarność” nie uważa, aby ilość zwolnień lekarskich, na których przebywają pracownicy PKC była drastycznie wysoka, dlatego argumenty prezesa nie są dla nas przekonywujące. Ostatecznie zgodziliśmy się jednak na rezygnacje z podniesienia płacy zasadniczej w zamian za wprowadzenie dodatku frekwencyjnego nie chcąc przeciągać negocjacji – dodaje przewodniczący NSZZ „Solidarność” działającej przy PKC Group Poland. Trzecią sprawą, którą zapisano w porozumieniu płacowym jest punkt mówiący o tym, że absencja chorobowa nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie premii rocznej. Dotychczas jednym z kryteriów przyznania premii rocznej było nie przekroczenie 10 dni zwolnienia lekarskiego w roku. W roku bieżącym kryteriami decydującymi o przyznania premii rocznej będzie osiągnięcie celów jakości i produktywności.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1