reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© bahar-bostanci-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 marca 2012

Techno-Service i EBV największymi dostawcami Elzab

Jesteście ciekawi jakie jest przeciętne zatrudnienie w Elzabie? A może wolelibyście poznać poziom wynagrodzeń? Dziś przekazujemy wyniki Spółki za rok 2011. Poznajemy także jej głównych dostawców komponentów elektronicznych.

Zatrudnienie: Przeciętne zatrudnienie w Elzabie w 2011 r. wyniosło 260 osób, co w stosunku do przeciętnego zatrudniania w 2010 r., wynoszącego 244 osoby oznacza wzrost o 6 %. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2011 r. wyniósł 242 osoby. Wynagrodzenie: Przeciętne wynagrodzenie w Elzab S.A. w 2011 r. (bez Zarządu i Dyrektorów) wyniosło 4.085 PLN i wzrosło o 5,2% w porównaniu do 2010 r. Wynagrodzenia wypłacone w 2011 r. członkom Zarządu oraz inne świadczenia wyniosły 1.261 tys. PLN. Dostawcy W Elzab S.A. zakupy dokonywane są w większości od dostawców krajowych. Do największych dostawców krajowych w 2011 r. należeli: - COMP S.A. - Oddział Nowy Sącz (wcześniej NOVITUS S.A. Nowy Sącz) – dostawca urządzeń fiskalnych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży oraz materiałów produkcyjnych (20,3 % dostaw krajowych i 15,5 % dostaw ogółem), - TECHNO SERVICE - Gdańsk – dostawca podzespołów elektronicznych (6,4 % dostaw krajowych i 4,9 % dostaw ogółem). Największym dostawcą komponentów do produkcji w ramach zakupów wewnątrzwspólnotowych i z importu był: - EBV - Niemcy – dostawca komponentów elektronicznych (25,5 % dostaw z importu, 5,9 % dostaw ogółem). Wyniki finansowe: W 2011 r. wynik brutto na sprzedaży w wysokości 21.879 tys. PLN w porównaniu do osiągniętego w 2010 r. w wysokości 19.620 tys. PLN, był wyższy o 11,5 %. Zrealizowane przychody ze sprzedaży w wysokości 72.007 tys. PLN, były wyższe o 22,4 % niż osiągnięte w roku ubiegłym. Mimo wzrostu wartości sprzedaży i wyniku brutto na sprzedaży, uzyskana rentowność brutto na sprzedaży jest niższa o 3 punkty procentowe od uzyskanej w 2010 r.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1