reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Vladimir Majkic / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 30 marca 2012

Drugie laboratorium w sieci EduNet już otwarte

Przy współpracy Phoenix Contact, w lutym 2012 na Wydziale Automatyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się uroczystość otwarcia kolejnego w Polsce laboratorium EduNet.

Dzięki nawiązanej współpracy Phoenix Contact wyposażyła laboratorium, wspólnie opracowała program nauczania jak i również przeszkoliła kadrę uniwersytecka w centrum kompetencyjnym w Niemczech. EduNet stanowi platformę, która jest wykorzystywana do przekazywania wiedzy pomiędzy uczestniczącymi w projekcie uniwersytetami i firmą Phoenix Contact. Celem jest prowadzenie wspólnych laboratoriów oraz uproszczenie i promocja wymiany studentów i kadry profesorskiej. Uczestnicy projektu postrzegają inicjatywę jako inwestycję na przyszłość. Uczestnicząc aktywnie w sieci EduNet uniwersytety mają szansę na poprawę swojego wyposażenia i kwalifikacji. Studenci mogą pracować nad wspólnymi projektami podczas studiów za granicą na uniwersytetach partnerskich. Ponadto sieć zapewnia firmie Phoenix Contact możliwość znalezienia nowych partnerów na uniwersytetach i firmach. W uroczystości otwarcia Laboratorium Systemów sterowania w sieci EduNet wzięli udział przedstawiciele Firmy, władze Uczelni i wykładowcy AGH. „Cieszę się, że możemy otworzyć już drugie w Polsce laboratorium EduNet, tym razem na Akademii Górniczo – Hutniczej. Współpraca z uniwersytetami technicznymi stanowi jeden z filarów strategii grupy Phoenix Contact. Mamy w swoim haśle słowo „innowacje” i traktujemy je z wielką powagą. Nasza firma jest jedną z niewielu w świecie, gdzie pomimo ważnej roli czynników ekonomicznych, wiedza i sztuka inżynierska wciąż stanowią dominującą siłę jej rozwoju. Taka wiedza wymaga szerokich kontaktów, wymiany myśli i idei, dyskusji - także wielopokoleniowej, gdzie doświadczenie kadry naukowej współgra z energią i entuzjazmem nowych adeptów. Ten proces jest filozofią programu EduNet” - powiedział Maciej Merek, prezes Phoenix Contact sp. z o.o. Obecnie Phoenix Contact w ramach projektu EduNet współpracuje z wieloma uczelniami na całym świecie. Wśród krajów, w których EduNet rozpoczął współpracę na uniwersytetach są: Niemcy, Turcja, Węgry, Austria, Chiny, Kanada, Czechy – łącznie 48 członków w 20 krajach . © Phoenix Contact od lewej Klaus Hengsbach, dyrektor ds. dydaktycznych w Phoenix Contact College, Ewa Dudek-Dyduch, prof. dr hab. inż. Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki, Maciej Merek – prezes Phoenix Contact Sp. z o.o.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1