reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© TPV Przemysł elektroniczny | 23 marca 2012

TPV: Rok 2011 był gorszy niż 2010

TPV wygenerowało w 2011 r. przychody równe 11 mld USD, co wobec 11,6 mld USD w 2010 r. stanowi spadek o 5,2%. Przyjrzyjmy się jak wyglądały działania Grupy w poszczególnych segmentach i które regiony były najbardziej dochodowe.

Wyniki Zysk przypadający na akcjonariuszy koncernu spadł w roku 2011 aż o 28,9% do 120,4 mln USD, w porównaniu z 169,3 mln USD w poprzednim roku budżetowym. Marża brutto wzrosła natomiast z 5,4 do 6%. Pod względem geograficznym, największy wpływ na wyniki TPV miały Chiny, gdzie sprzedaż w ubiegłym roku wyniosła 3,2 mld USD i stanowiła 29,3% całkowitych przychodów Spółki. Sprzedaż do Europy i Ameryki Północnej spadła odpowiednio do 2,9 i 2 mld USD, podczas gdy ich wkład do przychodów stanowił 26,2 i 17,7%. Reszta świata, z wynikiem 3 mld USD, miała udział w ogólnych wynikach na poziomie 26,8%. Grupa osiągnęła szczególnie silny wzrost przychodów w Ameryce Południowej, które poszybowały 63,4% w górę r/r i stanowiły 1,1 mld USD. Rynek PC Dostawy monitorów PC wzrosły, zgodnie z trendem na rynku, o 4,7% i wynosiły na koniec 2011 r. 59,1 mln sztuk. Marża brutto na działalności w tym segmencie także wzrosła, z 6,6% w roku 2010 do 7% rok później. Średnia cena sprzedaży jednego monitora PC spadła w analizowanym okresie do 102,8 USD (2010: 111,6 USD). Rynek TV LCD Dostawy TV LCD spadły r/r o 8,5% do 12,7 mln sztuk, przy marży brutto na poziomie 5%. Średnia cena sprzedaży ukształtowała się na poziomie 290,8 USD, co oznacza niewielki spadek wobec 292,6 USD w roku 2010. Dodatkowe działania TPV: - W 2011 roku Grupa nabyła prawa licencyjne do dystrybucji telewizorów Philips w Chinach przez okres pięciu lat. W ciągu pierwszego roku rozszerzono asortyment, wprowadzając ponad 30 nowych modeli i zwiększono trzykrotnie liczbę punktów sprzedaży - do ponad 2000 w całym kraju. - W ubiegłym roku TPV stworzyło miejsce produkcji TV o rocznej zdolności produkcyjnej około 0,7 mln sztuk w Sankt Petersburgu w Rosji. Zainwestowano także w nową linię montażową monitorów w Beihai, ChRL. - Grupa nabyła za 44 mln USD 8.203 m2 działki w Szanghaju, ChRL. - W grudniu 2011 roku koncern zakończył działalność w zakładzie w Suzhou. Obiekt został sprzedany samorządowi terytorialnemu za 80,1 mln USD. - Pod koniec ubiegłego roku TPV miało roczną zdolność produkcyjną na poziomie 79,1 mln sztuk monitorów PC i 32,2 mln TV LCD.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1