reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© michal-kowalski-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 marca 2012

ES-SYSTEM: Wyniki zgodne z oczekiwaniami

W IV kwartale 2011 roku Grupa ES-SYSTEM zanotowała przychody na poziomie 49,6 mln PLN (+2,3% r/r), wobec 169,7 mln PLN (+4,5% r/r) ze sprzedaży wygenerowanych w całym 2011 r.

SPRZEDAŻ KRAJOWA Według szacunków ES-SYSTEM całość branży elektrotechnicznej w 2011 roku wzrosła w granicach 12-15%, a oświetleniowa do 2%. W 2011 roku na rynku krajowym Grupa Kapitałowa ES-SYSTEM zrealizowała sprzedaż na poziomie 131,7 mln PLN, co daje wzrost o 4% r/r. EKSPORT W 2011 roku Grupa zanotowała 38 mln PLN przychodów eksportowych, co stanowi 6,3% wzrostu r/r. Większość sprzedaży zrealizowano na rynku Unii Europejskiej (UE), który stanowił najważniejszy rynek zbytu W 2012 roku planowane jest utrzymanie wzrostowej tendencji sprzedaży eksportowej dzięki nowym formom współpracy głównie z partnerami rosyjskimi, szwedzkim, duńskim i austriackim. ZYSKI Zysk operacyjny ES-SYSTEM w IV kwartale 2011 roku wyniósł 3,6 mln PLN, co oznacza spadek o 25,99% r/r. Grupa zamknęła grudzień 2011 roku zyskiem operacyjnym w wysokości 14,4 mln PLN, czyli o 9,93% wyższym w porównaniu z rokiem poprzednim. Rentowność operacyjna wyniosła 8,5% wobec 8,08% w analogicznym okresie 2010 roku. Zysk operacyjny ES-SYSTEM w całym ubiegłym roku wyniósł 11,9 mln PLN (-9,6%r/r). Jest to efekt wyższej dynamiki przyrostu kosztów zarządu i sprzedaży względem wzrostu zysku brutto ze sprzedaży. Ogółem koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 8,9%. Fundusz wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych 2011 roku po konsolidacji wykazał 3,66% wzrostu. W IV kwartale 2011 roku zysk netto Grupy wyniósł 2,5 mln PLN (- 35,5% r/r), wobec 11,7 mln PLN wygenerowanego w całym 2011 r. (+6,32% r/r). ROK 2012 W komunikacie Zarządu czytamy: - Planujemy kontynuację strategii polegającej na utrzymaniu dywersyfikacji klientów, stymulacji sprzedaży w kanale hurtowym oraz umocnieniu pozycji w obszarze sprzedaży do dużych odbiorców w tym segmencie. Istotnym składnikiem strategii będzie dalszy rozwój oferty kompleksowych i zaawansowanych technicznie rozwiązań, w tym energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych, w dużej mierze opartych o technologię LED.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2