reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© roza-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 marca 2012

Sonel wygenerował w 2011 sprzedaż równą 47,2 mln PLN

To był znakomity rok dla firmy Sonel. Rosnące wyniki i kolejna dotacja unijna, pozwalająca na rozwój produkcji to tylko niektóre czynniki, które są tego potwierdzeniem.

Rok 2011: WYNIKI Przyrost sprzedaży o 11,2 mln PLN to 131,26% wyniku z 2010 roku. Łączna kwota sprzedaży za 2011 rok to 47,2 mln PLN. Należy przypomnieć, że w 2009 roku wynik sprzedażowy stanowił prawie 27, 8 mln PLN, czyli 58% wartości za rok 2011. Z nieco większą dynamiką mamy do czynienia w zakresie kosztu własnego sprzedaży wyrobów. Koszt ten wzrósł o 39,3% do 30 mln PLN. Pomimo nadwyżki tempa przyrostu kosztów nad przyrostem sprzedaży Spółka wypracowała wysoką kwotę marży brutto – o 19% wyższą niż w roku 2010. Poziom procentowy marży brutto za 2011 rok to 36,33% wobec 40,12% w 2010 roku. Znacznie niższe tempo przyrostu odnotowano w zakresie kosztów zarządu i kosztów handlowych. W obu przypadkach dynamika tych kosztów rok do roku to około 105%. Taka relacja spowodowała, że polepszyła się zyskowność ze sprzedaży ogółem osiągając 159,53% wartości z 2010 roku. Wynik ze sprzedaży stanowi za 2011 rok 14,59% sprzedaży wobec 12,81% za 2010 rok. Podobnie poziom zysku brutto i netto będąc o przeszło 30% wyższy niż za 2010 rok spowodował, że rentowność zysku brutto i netto jest minimalnie wyższa od uzyskanych w poprzednim roku. Wynoszą one odpowiednio 13,83% i 12,86%. Zysk netto stanowił ponad 6 mln PLN. DOFINANSOWANIE W 2011 roku Spółka uzyskała kolejne wsparcie z programu unijnego w kwocie prawie 1,5 mln PLN, co wraz z kwotą otrzymaną (zaliczki) w 2010 roku czyli ponad 719 tys. PLN dało łączne przepływy z tytułu dotacji w kwocie prawie 2,2 mln PLN. Rok 2012 to ostatni rok realizacji dużego projektu opracowania szeregu nowych produktów w ramach unijnego programu 1.4-4.1 Innowacyjna Gospodarka. ZAPASY W pierwszej połowie 2011 roku Spółka borykała się z dostępnością i odpowiednią jakością pozyskiwanych komponentów elektronicznych. Wskutek wzmożonych zakupów i dużej ilości słabych jakościowo dostaw gwałtownie zwiększał się stan zapasów komponentów. W III kwartale udało się ograniczyć wzrost na magazynach oraz podjęto działania zmierzające do redukcji zbędnych komponentów. ZATRUDNIENIE W 2011 roku nie zwiększano zatrudnienia, mimo że znacznie, bo aż o 30%, wzrosła sprzedaż, osiągając historycznie największą wartość. Częściowo podniesiono wynagrodzenia uwzględniając oczekiwania niektórych grup pracowników. Według stanu na koniec 2011 roku w Sonel S.A. pracowało 209 osób. DYWIDENDA W 2011 roku wypłacono dywidendę w kwocie ponad 4,5 mln PLN. Rok 2012: W 2012 roku Spółka będzie realizowała działania w trzech obszarach, które powinny przynieść efekty w postaci: - wzrostu przychodów, - wzrostu zysku, - umocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku. Sonel kontynuuje prace badawczo - rozwojowe, związane z przyznaną dotacją w ramach programu POIG (możliwe wsparcie projektu to ok. 6 mln PLN). W ramach tych prac w 2012 roku - który jest ostatnim rokiem wydatków objętych otrzymaną i możliwą do otrzymania dotacją - pojawią się nowe produkty w ofercie Spółki
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2