reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© baloncici-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 marca 2012

VEDIA planuje budowę centrum R&D w Ełku

VEDIA S.A., polski producent elektroniki użytkowej, planuje budowę wartego 3,5 mln PLN centrum badawczo-rozwojowego na terenie parku technologicznego w Ełku.

W kilku laboratoriach będą rozwijane i testowane m.in. systemy inteligentnego zarządzania obiektami. Na realizację zupełnie nowatorskiego projektu SMEPI spółka uzyskała 1,5 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych INNOTECH. VEDIA S.A. opracuje i zaoferuje całkowicie nowatorskie rozwiązania dla cyfrowych budynków. Dzięki instalacji systemu inteligentnych czujek oraz terminala kontrolnego możliwa będzie nawet kilkudziesięcioprocentowa redukcja kosztów zużycia mediów oraz znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pomieszczeń użytkowych. O innowacyjności rozwiązania stworzonego przez spółkę decyduje zupełnie nowy szczegółowy sposób gromadzenia, analizy i wykorzystania informacji pochodzących z różnych niepowiązanych ze sobą źródeł. - Jako producent elektroniki stale testujemy nowe funkcjonalności naszych urządzeń i szukamy odpowiedzi na potrzeby rynku. Obniżenie kosztów eksploatacji mieszkań i biur w świetle rosnących cen paliw i energii wydaje się bardzo istotne. Jednocześnie wzrasta świadomość ekologiczna czy potrzeba bezpieczeństwa. Nasze rozwiązanie: system SMEPI będzie dla użytkowników prosty, funkcjonalny i ekonomicznie efektywny – mówi Dariusz Kwiatkowski, Wiceprezes VEDIA S.A. Projekt SMEPI Smart Metering Poland stanowić będzie rozwiązanie sprzętowe wraz z oprogramowaniem przeznaczonym do pomiaru zużycia energii elektrycznej, wody, gazu i energii cieplnej przez gospodarstwa domowe oraz instytucje z uwzględnieniem danych z czujników: ruchu, dymu, temperatury zewnętrznej, zamknięcia drzwi i okien itp. Urządzenia opracowane przez VEDIA S.A. będą posiadać oprogramowanie integrujące i przetwarzające wskazania pomiarów z liczników i czujek. Analiza charakterystyk pracy poszczególnych urządzeń domowych pozwoli na wykrywanie korelacji funkcjonowania poszczególnych odbiorników oraz sugerowanie działań dla użytkowników. Dzięki zastosowaniu prostego interface’u każdy użytkownik będzie mógł samodzielnie zaprogramować swoje oszczędności. Reagując na określone zdarzenia łatwo będzie także zmienić ustawienia systemu nie będąc nawet w domu, zintegrowane dane dostępne będą bowiem za pomocą komputerów, stron internetowych czy urządzeń przenośnych. VEDIA S.A. przygotowuje się do rozwoju kolejnych projektów w obszarze nowych technologii. Jednak w przypadku firm z sektora MSP możliwość uzyskania dotacji lub wsparcia ze środków unijnych czy rządowych ma często kluczowe znaczenie ze względu na bardzo wysokie koszty prac badawczych. Pomimo rozbudowy własnej fabryki w Chinach i dynamicznego wzrostu sprzedaży spółka wciąż pozostaje niedużym przedsiębiorstwem. Przy opracowaniu wniosku o dotację z programu INNOTECH współpracowała z doradcą z grupy Finryan. - VEDIA S.A. odważnie inwestuje w nowe technologie. Dzięki współpracy z Finryan otrzymała dofinansowanie na realizację projektu bardzo przyszłościowego, nie obecnego dotychczas na polskim rynku. Sądzę, że spółka ma pełną zdolność do ubiegania się o dofinansowanie ze środków publicznych także na rozwój innych przedsięwzięć - komentuje Agnieszka Durka, Dyrektor Zarządzający Finryan Int. W budowę centrum badawczo-rozwojowego VEDIA S.A. zainwestuje także własne środki. W parku technologicznym w Ełku stworzy trzy laboratoria, gdzie na początku znajdzie zatrudnienie ponad 20 naukowców i inżynierów. Kreowane tam rozwiązania będą wdrażane do produkcji w fabryce należącej do spółki. Źródło: VEDIA
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-1