reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 16 marca 2012

44 mln PLN na energoinnowacyjne laboratorium PG

Na Politechnice Gdańskiej powstaje Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2.

Supernowoczesne laboratorium LINTE^2 będzie służyć poszukiwaniu innowacyjnych technologii elektroenergetycznych. Pomogą one zoptymalizować a nawet zrewolucjonizować procesy wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej. Będzie oferować proinnowacyjne szkolenia, usługi badawcze, doradcze i projektowe w obszarze elektroenergetyki odnawialnej oraz generacji rozproszonej. Uruchomienie laboratorium zaplanowano na 2013 r *** Projekt Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą ok. 44 mln PLN, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15% ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę. Laboratorium powstanie w specjalnie zaprojektowanym do tego celu budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Projekt jest koordynowany przez pracowników naukowych uczelni: dr hab. inż. Janusza Nieznańskiego, prof. nadzw., dr hab. inż. Dariusza Karkosińskiego oraz dr inż. Andrzeja Augusiaka.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1