reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Otto Ballon Mierny / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 09 marca 2012

Molex łączy polskie spółki

Ustalono plan połączenia dwóch spółek zależnych koncernu Molex: MOLEX Sp z o.o. z MOLEX POLSKA MANAGEMENT Sp z o.o. z Sulęcina.

Obroty Molex Sp. z o.o. w roku 2010 wyniosły 138 mln zł, co plasuje ją w czołówce największych firm w Polsce w branży produkcji wiązek. Trzeba jednak zauważyć znaczny spadek obrotów firmy w Polsce: przychody zakładu w Sulęcinie zmalały w roku 2010 o 30.6%. Zarządy Spółek Molex Sp. z o.o. z siedzibą w Sulęcinie oraz Molex Polska Management Sp. z o.o. z siedzibą w Sulęcinie ustaliły plan połączenia tych Spółek. W łączeniu uczestniczą Molex Sp. z o.o. z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Poznańskiej 23 (jako Spółka Przejmująca, KRS 0000021683) oraz Molex Polska Management Sp. z o.o. z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Poznańskiej 23 (jako Spółka Przejmowana, KRS 0000085647). Pierwsza ze spółek została wyposażona w kapitał zakładowy w wysokości 56.5 mln zł, druga 32.6 mln zł. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Molex Sp. z o.o. Spółki Molex Polska Management Sp. z o.o., w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Molex Polska Management Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą Molex Sp. z o.o. w zamian za udziały, które Molex Sp. z o.o. przyzna dotychczasowemu udziałowcowi Molex Polska Management Sp. z o.o. Ze względu na połączenie Spółek, kapitał zakładowy Molex Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę 32.6 mln zł, w drodze wydania 65.100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1