reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© lavitreiu-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 marca 2012

Lasertex otrzymuje unijne dofinansowanie

Wrocławska firma z kategorii high technology, Lasertex otrzymała dofinansowanie do projektu, który będzie miał zastosowanie w optoelektronice.

Lasertex został beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu pt. 'Modernizacja działu B+R w firmie Lasertex poprzez zakup aparatury do badań komórek ciekłokrystalicznych mających zastosowanie w optoelektronice' wynosi 393.600 PLN; Kwota dofinansowania: budżet+Unia Europejska: 176.000 PLN; Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 149.600 PLN. Umowa z beneficjentem została podpisana 19 września 2011 r. Projekt jest realizowany od stycznia ubiegłego roku. Planowany termin jego zakończenia to 30 czerwiec 2012 r. --- Firma Lasertex Sp. z o.o. z Wrocławia jest jednostką innowacyjną z kategorii high technology. Prowadzi działalność od 1989 roku. Głównym celem jej działalności jest prowadzenie prac związanych z wdrażaniem wyników prac naukowo-badawczych w dziedzinie nauk technicznych oraz wspomaganie badań naukowych prowadzonych na uczelniach. W swoich laboratoriach konstruuje i wytwarza precyzyjną aparaturę laserową do pomiarów zarówno dużych maszyn obróbczych jak i nanoprecyzyjnych stolików piezoelektrycznych.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1