reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dmitriy-shironosov-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 marca 2012

Hybrid Glass Technologies Poland w projekcie Akcelerator EIT+

Hybrid Glass Technologies Poland jako dziewiąta spółka rozpoczęła działalność w ramach realizacji projektu Akcelerator EIT+.

Przedmiotem działalności Hybrid Glass Technologies Poland Sp. z o. o. będzie projektowanie, rozwój i komercjalizacja szkieł hybrydowych o różnych właściwościach. Właściwości otrzymywanego w procesie zol-żel szkła hybrydowego umożliwia pokrywanie nim różnego rodzaju materiałów dla zapewnienia im większej wytrzymałości, barierowości, odporności chemicznej i uzyskania innych określonych właściwości fizycznych. Obecnie szkła hybrydowe wykorzystywane są w przemyśle w ograniczonym zakresie. Jednak wraz z koniecznością minimalizacji rozmiarów i masy różnego rodzaju urządzeń elektronicznych/fotonicznych oraz rozwojem coraz bardziej wrażliwych materiałów, zapotrzebowanie na substancje powlekające zapewniające odpowiednią ochronę oraz kombinację odpowiednich parametrów fizycznych (m.in. przewodnictwo, lepkość) rośnie. Szkło hybrydowe stanowi innowacyjne rozwiązanie, które wymaga w produkcji dużego doświadczenia. Dodatkowo pełne możliwości tej technologii wciąż są przedmiotem badań. --- Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. powołana została do życia w 2007 r. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz innowacyjnym biznesem. Celem projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym” jest  zidentyfikowanie projektodawców innowacyjnych rozwiązań i zachęcenie ich do rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how/patentach pochodzących z kilku obszarów (BIO, NANO, IT, ENERGII) oraz rozwój tej działalności poprzez założenie i dokapitalizowanie nowo powstałych spółek.   Źródło: EIT+
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1