reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© mariusz-szachowski-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 marca 2012

Współpraca Bumaru, WAT i PW

Dzisiaj Bumar Sp. z o.o., Bumar Żołnierz, Bumar Elektronika oraz Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna podpiszą list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy w zakresie R&D.

Strony zamierzają utworzyć Klaster Przemysłu Obronnego zrzeszający wszystkie podmioty i organizacje zainteresowane współpracą. Działać będzie jako sformalizowana struktura stanowiąca forum wymiany informacji i badań, która będzie wspierać polską naukę i polski przemysł obronny w Polsce i zagranicą. 'Zgodnie z zapisami szkoły wyższe mają udostępniać aparaturę badawczą, wspólnie prowadzić prace badawczo-rozwojowe, wymieniać doświadczenia. Sfera przemysłu, która posiada ograniczone możliwości badawczo-rozwojowe oraz ograniczony dostęp do specjalistycznej aparatury badawczej i wysoko kwalifikowanej kadry naukowej będzie wspierać realizowanie prac doktorskich i magisterskich na potrzeby przemysłu oraz zatrudniać kadry naukowe i stażystów w spółkach', podaje Portal Gospodarczy.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2