reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 02 marca 2012

LUG podwyższa prognozy na 2011 r.

Producent oświetlenia z Zielonej Góry LUG S.A. dokonał korekty prognozy wyników finansowych za rok 2011. Prognoza przychodów ze sprzedaży na poziomie 89.701 tys. PLN została zrealizowana z 5,10% nadwyżką, osiągając poziom 94.276 tys. PLN.

Prognozowany poziom zysku z działalności operacyjnej w 2011 roku został przekroczony o 34,40%, osiągając poziom 5.392 tys. PLN, co oznacza, że rentowność operacyjna Grupy Kapitałowej LUG S.A. wyniosła w 2011 roku 5,72%, wobec 3,10% w analogicznym okresie przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) zrealizowano na poziomie 8.638 tys. PLN, tym samym przekraczając prognozę o 20,32% i osiągając rentowność EBITDA w 2011 roku na poziomie 9,16% w porównaniu z 6,73% w 2010 roku. Prognoza zysku netto w 2011 na poziomie 3.062 tys. PLN została przekroczona o 6,96% osiągając poziom 3 275 tys. PLN. Poprawiono w ten sposób rentowność netto Grupy Kapitałowej LUG S.A., która w 2010 roku wyniosła 2,26%, a w 2011 roku ukształtowała się na poziomie 3,47%. Do przekroczenia prognozowanych poziomów wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat przyczyniły się następujące czynniki: znaczące wzrosty na poszczególnych rynkach działania firmy odnotowane w IV kwartale 2011 roku, efektywne zarządzanie majątkiem firmy, bieżący monitoring kosztów działalności i zachowanie dyscypliny finansowej w tym zakresie, efekt pośredni wdrożenia i realizacji programu optymalizacyjnego „10% Business Improvement” z 2009 i 2010 roku. © LUG
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2