reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© TCL Przemysł elektroniczny | 01 marca 2012

Ponad 2,5-krotny wzrost zysku TCL w 2011 r/r

TCL Corp. wygenerowało w 2011 r. zysk netto na poziomie 265,07 mln USD (1,67 mld CNY), co oznacza wzrost r/r o prawie 254%!

Przychody ze sprzedaży TCL w minionym roku wzrosły w porównaniu z rokiem 2010 o 17% i stanowiły 60,83 mld juanów (CNY). Tak znakomite wyniki osiągnięto głównie za sprawą wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych (+37%). Liderzy branży tacy jak Sony i Panasonic przewidują w 2011 poniesienie straty ze względu na spadek globalnego popytu. Zgodnie z prognozami, strata Panasonica może sięgnąć nawet 9,2 mld USD! Z podobnymi problemami boryka się Philips, który – jak wynika ze sprawozdania za rok 2011 – poniósł w ubiegłym roku stratę na poziomie 1,73 mld USD. "W przeciwieństwie do japońskich i koreańskich producentów TV, którzy polegają głównie na globalnym rynku, krajowe przedsiębiorstwa skupiają się głównie na rynku krajowym, który wciąż ma potencjał do dalszego wzrostu", wyjaśnił przewagę TCL nad innymi producentami Liu Buchen, ekspert z Kuafu Management Consulting. Hisense, główny konkurent TCL, ogłosił, że jego zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wyniósł 892 mln CNY, co oznacza wzrost r/r o 94%. Zgodnie z prognozami w całym 2011 r. wzrost zysku przekroczy 100%.
reklama
reklama
January 22 2021 10:25 V18.15.15-1