reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 lutego 2012

Microtech: Wyniki finansowe za rok 2011

Wrocławski Microtech International wygenerował w ostatnim kwartale 2011 r. 649 tys. PLN zysku netto. Narastająco za cały rok zysk netto ukształtował się na poziomie 828 tys. PLN.

Przychody Microtech International w IV kwartale 2011 r. (8.095 tys. PLN) były wyższe niż te przedstawione w aktualnej prognozie o 2.335 tys. PLN co stanowiło 141 % planowanej wielkości. Były także wyższe o 3.890 tys. PLN od analogicznego IV kwartału 2010 r. Także przychody w ujęciu narastającym przekroczyły prognozę o 1.442 tys. PLN. Daje to dobrą pozycję wyjściową do realizacji planów w 2012 r. oraz pozyskiwania źródeł finansowania działalności w 2012 r. Wyniki finansowe w 4Q/11: - Przychody ze sprzedaży: 8.095 tys. PLN (4.205); - Zysk ze sprzedaży: 1.308 tys. PLN (-358); - Zysk operacyjny: 1.099 tys. PLN (-365); - Zysk netto: 649 tys. PLN (44). Wyniki finansowe w 2011: - Przychody ze sprzedaży: 19.598 tys. PLN (16.452); - Zysk ze sprzedaży: 1.262 tys. PLN (-855); - Zysk operacyjny: 1.434 tys. PLN (-826); - Zysk netto: 828 tys. PLN (-531). Wyniki vs. Prognozy Microtech International S.A. w dokumencie informacyjnym poprzedzającym debiut Spółki na rynku NewConnect w dniu 17.09.2009 r. przedstawiał prognozy sprzedaży i zysku netto na rok 2011 odpowiednio na poziomie 18,9 i 1,5 mln PLN. Po analizie wyników finansowych po 2 kwartałach 2011 r., stanu zaawansowania kontraktów i portfela nowych zamówień oraz stanu ofertowania, Zarząd Spółki skorygował prognozę sprzedaży i zysku do wartości 18,156 i 1,020 tys. PLN kolejno. Osiągnięte w 2011 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 19,598 tys. zł, natomiast zysk netto 828 tys. zł, zatem – jak zauważa producent rzeczywiste wyniki Spółki mieszczą się w granicach 20% odchylenia skorygowanej prognozy.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1