reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Rasa Messina / Dreamstime Przemysł elektroniczny | 24 lutego 2012

Farnell przeniesie część działalności do Krakowa!

Farnell stworzy nowe miejsca pracy w Polsce: planuje przeniesienie biur telesprzedaży i telemarketingu do nowego centrum element 14 w Krakowie. W efekcie, centra w Belgii, Finlandii, Szwecji i Szwajcarii, zostaną zamknięte.

Redakcja evertiq otrzymała na początku tygodnia nieautoryzowaną informację o planowanej przez Farnell restrukturyzacji części europejskich operacji. Wczoraj potwierdziliśmy te doniesienia w ekskluzywnym wywiadzie dla evertiq. Jenny Peters, odpowiedzialna za Corporate Communications w Premier Farnell, powiedziała evertiq, że firma prowadzi obecnie negocjacje, dotyczące planu reorganizacji, z pracownikami w kilku krajach. Jeśli plan zostanie wdrożony, jesienią 2012 zostanie ustanowione nowe, wielojęzykowe centrum obsługi w Krakowie, natomiast centra w Belgii, Finlandii, Szwecji i Szwajcarii zostaną zamknięte. Operacje, prowadzone obecnie przez centra przeznaczone do likwidacji, zostaną przeniesione albo do Krakowa, albo do innych komórek Farnell. W wymienionych krajach Farnell pozostanie obecny poprzez utrzymanie komórek związanych ze sprzedażą. Zwolnienia Jenny Peters nie podała dokładnych szacunków, ile miejsc pracy zostanie objętych planem restrukturyzacji, stwierdzając jedynie, że stanowić one będą ‘jedynie drobną część ogółu zatrudnienia w korporacji, jak również niewielką część załogi w poszczególnych krajach’. Liczba osób w poszczególnych likwidowanych biurach często jest mniejsza niż 10 zatrudnionych: ‘W przypadku niektórych z naszych mniejszych biur, po odjęciu osób wykonujących owe prace [ planowane do przeniesienia: przyp. tłum], w jednostce pozostałoby jedynie dwie osoby’ mówi Jenny Peters. ‘Prowadzenie biura dla dwóch osób jest niepraktyczne’. Rzecznik stwierdziła również, iż firma jest zobowiązana do udzielenia wsparcia dla osób, które utracą pracę w efekcie wdrożenia planu, co oznacza wypłatę odpowiednich środków i pomoc w znalezieniu nowej pracy. Kraków beneficjentem Specjalny zespół przeanalizował kandydatury 30 miast w Europie, a wybór padł na Kraków. Jednym z kluczowych czynników, które zadecydowały o wyborze, był odpowiedni dostęp do kadry, biegle władającej językiem angielskim. Reorganizacja odpowiedzią na zmiany na rynku Według wypowiedzi Pani rzecznik, nowa strategia jest odpowiedzią firmy na zmiany zachowań ze strony kupujących: obecnie aż 76% sprzedaży na terenie Europy realizowane jest przez Internet. ‘Myślę, że otaczający nas świat zmienia się raptownie. W szczególności na rynkach technologicznych, przejście w stronę kanałów internetowych staje się powszechne, coraz więcej klientów pragnie przetransferować swój biznes ‘on-line’ komentuje Jenny Peters. Jednocześnie, Pani rzecznik zaprzecza, iż plan został wymuszony przez rosnącą konkurencję ze strony amerykańskich firm dystrybucyjnych. Jenny Peters podkreśla, iż 99% produktów jest wysyłanych tego samego dnia, a zasadniczą różnicą pomiędzy Farnell a konkurencją, jest fakt utrzymywania lokalnych zapasów.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1