reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 23 lutego 2012

Apator: Prognoza wyników finansowych na rok 2012

Zarząd Apator S.A. podał do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2012.

Zgodnie z komunikatem, producent aparatury pomiarowej wygeneruje w 2012 r.: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 580 mln PLN, - skonsolidowany zysk netto w przedziale: 70 - 75 mln PLN. Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono: - przeniesienie zakładu Apator S.A. do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, - pozostałe przychody operacyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu, na której znajduje się obecnie siedziba Apator S.A. (17 mln PLN), - wysoki udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem, - przyjęty kurs euro na średnim poziomie 4,30 PLN, - poziom kontraktów terminowych oraz stosowanie polityki zabezpieczeń zabezpieczających ekspozycję walutową Grupy Apator. * Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 r. obejmuje całkowity zysk netto z działalności Grupy Apator przypadający zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i udziałowcom niesprawującym kontroli.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1