reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 23 lutego 2012

Świadectwo CNBOP dla produktów AMATECH-AMABUD

Firma AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o., jako jedna z pierwszych na rynku, otrzymała Świadectwa Dopuszczenia wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na produkowane oprawy oświetlenia awaryjnego.

AMATECH – AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. posiada certyfikaty CNBOP na następujące rodziny opraw: ● ALFA III  - w wykonaniu świetlówkowym – Świadectwo Dopuszczenia nr 1038/2011; ● ALFA III  - w wykonaniu ledowym – Świadectwo Dopuszczenia nr 1040/2011; ● DISCRET - w wykonaniu ledowym – Świadectwo Dopuszczenia nr 1053/2011; ● EMAX - w wykonaniu ledowym – Świadectwo Dopuszczenia nr 1064/2011; ● EMAX – w wykonaniu świetlówkowym – Świadectwo Dopuszczenia nr 1080/2011.   Posiadane przez AMATECH - AMABUD Świadectwa Dopuszczenia spełniają wymagania pkt 13.2 załącznika Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, wprowadzonego nowelizacją z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553).   W związku z powyższym rozporządzeniem, od czerwca 2011 na obiektach wymagających stosowania oświetlenia awaryjnego, mogą być używane jedynie oprawy oświetlenia awaryjnego posiadające dopuszczenie do użytkowania wydane przez CNBOP. Dodatkowo AMATECH-AMABUD, jako przedstawiciel firmy Cooper Crouse-Hinds (CEAG) w Polsce w zakresie urządzeń do stref zagrożonych wybuchem, poinformował, iż firma Cooper przystąpiła do procesu certyfikacji opraw oświetlenia awaryjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2