reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 lutego 2009

Sonel pokazał stabilne wyniki sprzedaży w roku 2008

Przychody Sonel w roku 2008 wzrosły o 6.9%, znacznej poprawie uległ natomiast zysk operacyjny.

4Q 2008 Sonel nie może zaliczyć 4Q2008 roku do udanych. Przychody okresu były mniejsze od obrotów odnotowanych w 4Q2007 o 13.2% i ukształtowały się na poziomie 7.6 mln zł (8.7 mln zł). Znacznemu pogorszeniu uległy natomiast wyniki finansowe. Zysk operacyjny spadł jedynie o 9.4%, z poziomu 3.1 mln zł do 2.8 mln zł, lecz już zysk brutto i netto pogorszyły się o odpowiednio 76.8% oraz 60.6%. Należy jednak pamiętać, iż jest to oczywiście wpływ jednorazowego czynnika – opcji walutowych – a w perspektywie długoterminowej finanse firmy najlepiej jest oceniać na podstawie wyników operacyjnych. Opcje walutowe kosztowały firmę w 4Q2008 aż 2.7 mln zł, w przyszłych kwartałach może zajść konieczność zawiązania dalszych rezerw z tego tytułu. Rok 2008 Pomimo słabego czwartego kwartału roku, Sonel w całym 2008 roku zdołał zwiększyć sprzedaż o blisko 7%, która obecnie kształtuje się na poziomie 29 mln zł (jeszcze w roku 2005 było to niewiele ponad połowa tej kwoty, 16 mln zł). Sonel zwiększył też zyski, przede wszystkim na poziomie wyniku operacyjnego, który ukształtował się na poziomie przekraczającym 10 mln zł (wzrost o 29.4%). Zysk brutto był już jednak bardzo zbliżony do roku 2007 i wyniósł 7.8 mln zł (wpływ opcji). Nieco większy wzrost odnotował zysk netto, który wzrósł z poziomu 6.3 mln zł do 7.2 mln zł (14.4%) – jest to wpływ wykorzystywania od maja 2008 ulgi podatkowej z tytułu inwestycji w Wałbrzyskiej SSE. W IV kwartale 2008 roku około 90% dochodów spółki korzystało ze zwolnienia w tym zakresie.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1