reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 18 lutego 2009

Rok 2008 w PartnerTech

Rok 2008 stał pod znakiem sprzedaży części aktywów i działań restrukturyzacyjnych. W roku 2008 PartnerTech odnotował sprzedaż na poziomie 2.529 mln SEK, około 4% mniej niż w roku 2007. Poprawiły się natomiast wyniki finansowe działalności.

4Q2008 Czwarty kwartał zakończył się sprzedażą na poziomie 651.2 mln SEK (659.5 rok wcześniej). Kroki podejmowane na przestrzeni całego roku 2008 przyniosły oszczędności kosztów rzędu 100 mln SEK. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 19.4 mln SEK, wobec straty na poziomie -86.6 mln SEK w 4Q2007, zysk brutto skoczył do 6.6 mln SEK (-66.5). Rok 2008 Obroty w całym roku 2008 wyniosły 2.529,0 mln SEK (2.643,6). Różnica pomiędzy przychodami w ostatnich dwóch latach była niewielka, biorąc pod uwagę fakt, iż sprzedaż części oddziałów firmy spowodowała obniżenie poziomu sprzedaży o 59.8 mln SEK. Zysk operacyjny wyniósł 28.5 mln SEK (-17.7). Zbycie części aktywów miało pozytywny wpływ na zysk operacyjny, powiększając uzyskany wynik o 4.9 mln SEK. Sprzedaż w poszczególnych segmentach rynku Segment Terminals/Machine Solutions w roku 2008 ponownie odnotował wzrost z poziomu 598.7 mln SEK do 666.1 mln SEK (11.3%) Wzrost ten został wygenerowany przez zwiększony popyt ze strony kliku dużych klientów firmy, odnotowywany również w 4Q2008. Zmniejszyła się natomiast sprzedaż w segmencie Medical Equipment, z poziomu 473.7 mln SEK do 390.3 mln SEK (-17.6%). Również segment Industry/Telecom, najważniejszy dla PartnerTech, odnotował w roku 2008 obniżenie się poziomu przychodów o 6.3%, z poziomu 1.571,2 w roku 2007 do 1.472,6 mln SEK obecnie. Obniżenie się sprzedaży w obu przypadkach zostało spowodowane spadkiem popytu ze strony głównych klientów, lecz także sprzedażą zakładów w Järfälla i Åbo. Sytuacja kadrowa Średni stan zatrudnienia w roku 2008 w przeliczeniu na pełne etaty wynosił 1.680 osób (1.886). Sprzedaż części oddziałów spowodowała obniżenie średniego zatrudnienia o 185 osób. Na koniec grudnia 2008 grupa zatrudniała 1.596 osób (1.781). W 4Q2008 wypowiedzenia zostały wręczone 60 pracownikom w oddziałach w Åtvidaberg (Szwecja) oraz Vantaa (Finlandia), którzy opuszczą firmę w pierwszej połowie 2009. Ze względu na wygaszanie produkcji mechanicznej w Åtvidaberg, w styczniu wręczono kolejnych 54 zwolnień. Również w pierwszym miesiącu roku zwolniono 35 pracowników w Vellinge (Szwecja). Większość z nich opuści firmę w 2Q oraz 3Q2009. Restrukturyzacja PartnerTech w roku 2008 kontynuował program restrukturyzacji, rozpoczęty jeszcze w roku 2007. Głównymi celami programu była poprawa rentowności oraz rozszerzenie bazy klientów. Według założeń, plan miał przynieść 100 mln SEK oszczędności rocznie. W rezultacie podejmowanych działań, stan osobowy firmy zmniejszył się o 185 osób. Organizacja poszczególnych centrów została ukierunkowana procesowo, powołano też zespoły dedykowane poszczególnym klientom. Co więcej, jednostki wspomagające rozwój produktów zostały ulokowane w różnych centrach, decentralizacji została poddana również struktura sprzedaży. Wyzwania na rok 2009 PartnerTech nie ma wątpliwości, iż popyt w roku 2009 będzie się zmniejszał. Działania nakierowane na obniżkę kosztów będą redukowały negatywny wpływ zmniejszającej się sprzedaży, jednak w początkowym okresie marże obniżą się. Recesja stanowi dla PartnerTech i całej branży wyzwanie, stwarza jednak też nowe możliwości rynkowe. W czasie spowolnienia gospodarczego wiele firm poszukuje możliwości outsourcingu w celu zachowania konkurencyjności. Cele finansowe PartnerTech będzie kontynuował ciągły proces zmian, nakierowany na zapewnienie długoterminowej konkurencyjności firmy. PartnerTech planuje rozszerzenie usług logistycznych i posprzedażowych, będzie też poszukiwać dodatkowych możliwości produkcyjnych w Azji i przede wszystkim w Europie Wschodniej. Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, PartnerTech stawia sobie następujące cele finansowe: • Roczny wzrost : nie mniej niż 10% (wcześniej 15-20%) • Marża operacyjna: nie mniej niż 7% (wcześniej 7-8%) • Zwrot na kapitale nie mniej niż 20% (wcześniej 30%) • Udział kapitału własnego w aktywach : co najmniej 30% (bez zmian)
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2