reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© otnaydur-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 lutego 2012

Gliwicki AIUT chce podbić rynki dzięki dotacji

AIUT, producent systemów telemetrii i integrator systemów automatyki otrzymał dofinansowanie unijne, które ma pomóc w zdobyciu nowych rynków dla urządzeń telemetrycznych.

Gliwicki AIUT Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Dofinansowanie dotyczy projektu "Udział AIUT Sp. z o.o. w 24 Międzynarodowych Targach Gazowniczych w Doha, szansą na zdobycie nowych rynków dla urządzeń telemetrycznych", zgłoszonego w ramach Poddziałania 1.2.4 "Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP", Działania 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I "Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość". Całkowity koszt projektu: 110 tys. PLN; Wydatki kwalifikowalne: 100 tys. PLN; Wnioskowane dofinansowanie: 50 tys. PLN. --- Firma AIUT Sp. z o.o. została założona w 1991 roku w Gliwicach. Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, realizacja a także integracja systemów automatyki przemysłowej oraz komputerowych systemów nadzoru i sterowania zarówno w kraju jak i za granicą.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2