reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© lavitreiu-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 lutego 2012

OSRAM: Polacy skonstruowali własną kulę Ulbrichta

Polski oddział firmy OSRAM stworzył własny przenośny lumenomierz do terenowych pomiarów strumienia świetlnego.

OSRAM stworzył własną przenośną kulę Ulbrichta. Urządzenie o średnicy ok. 45 cm pozwala na dokonywanie pomiarów strumienia świetlnego źródeł światła w warunkach terenowych i weryfikację, czy parametry podane na opakowaniu przez producenta są zgodne ze stanem faktycznym. Konstruktorami urządzenia, które będzie do dyspozycji klientów działu usług profesjonalnych OSRAM, są: Maciej Krzekotowski i dr inż. Marian Okoń. Lumenomierz służy do pomiaru całkowitego strumienia świetlnego badanego źródła tzn. całkowitej, emitowanej ilości światła. Jednostką miary strumienia świetlnego jest lumen [lm]. W połączeniu z pomiarem mocy czynnej pozwala na wyznaczenie skuteczności świetlnej źródła [lm/W]. Lumenomierz został zbudowany przez zespół Działu New Business OSRAM Polska, głównie w celu wykonywania pomiarów urządzeń LED. Pokrycie wewnętrzne przyrządu stanowi standardowa farba BaSO4 wg PN-E-04040-01:1991. Wyposażony jest w pomocnicze źródło światła służące do zapewnienia dokładności pomiaru strumienia opraw LED. W przypadku opraw (źródeł światła) świecących w jedną półprzestrzeń istnieje możliwość pomiaru strumienia bez wkładania oprawy LED do wnętrza kuli. Umieszcza się ją w dwucalowym (50mm) otworze (porcie) w bocznej ścianie kuli. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy umieszczenie źródła we wnętrzu nie jest możliwe lub utrudnione bądź gdy np. zachodzi potrzeba wykonania szybkiego, porównawczego pomiaru w terenie. Port pozwala również na zastosowanie lumenomierza do wyznaczania współczynników odbicia, przepuszczania i pochłaniania światła różnych materiałów. Wyposażenie stanowiska pomiarowego stanowią: kula Ulbrichta, luksomierz L-100,  stabilizator napięcia sieci, miernik napięcia i natężenia pobieranego prądu oraz miernik mocy czynnej i biernej oraz współczynnika mocy (cosΦ) badanego źródła. Urządzenie firmy OSRAM zostało po raz pierwszy publicznie zaprezentowane 1 grudnia 2011 roku podczas konferencji poświęconej jakości źródeł światła LED „Nie wszystko złoto, co się świeci” na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Lumenomierz  (kula Ulbrichta, kula całkująca, fotometr sferyczny, ang.: Integrating Sphere, niem.: Ulbrichtkugel) został wynaleziony przez niemieckiego naukowca prof. dr. Richarda Ulbrichta przy okazji prac nad oświetleniem drezdeńskiego dworca kolejowego. Pierwsze kule zbudowano na przełomie XIX i XX wieku na ówczesnym Królewsko-Saksońskim Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-1