reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© CeMat'70 Przemysł elektroniczny | 31 stycznia 2012

Cemat-Silicon przejmie akcje CeMat'70?

W czwartej już aukcji w sprawie zbycia akcji CeMat'70 ogłoszonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, dopuszczono tylko jeden podmiot - Cemat-Silicon S.A z siedzibą w Warszawie.

Na początku stycznia 2012 r. Ministerstwo Skarbu Państwa, zaprosiło, już po raz czwarty, wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych w liczbie 25.975 dla jednego nabywcy o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, stanowiących około 24,738% kapitału zakładowego Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie. Minister Skarbu Państwa poinformował, że do udziału w aukcji ustnej ogłoszonej publicznie, wyznaczonej na dzień 27 stycznia 2012 roku dotyczącej zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce CeMat’70 S.A., zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji złożył i dopuszczony został jeden podmiot: Cemat-Silicon S.A z siedzibą w Warszawie.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1