reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© www.pepseffect.pl Przemysł elektroniczny | 27 stycznia 2012

Farby jako optoelektroniczne układy logiczne? [cz. I]

Rosnące zapotrzebowanie na szybsze komputery, czy większe nośniki pamięci, a co za tym idzie coraz bardziej postępująca miniaturyzacja urządzeń elektronicznych sprawia, że stosowane dotychczas układy elektroniczne wydają się być niewystarczające i poszukuje się nowych rozwiązań. Jakich?

Jednym z proponowanych rozwiązań tego problemu wydaje się być zastosowanie układów molekularnych do konstrukcji układów elektronicznych. Idea ta została zapoczątkowana przez A. P. de Silvę, który w 1993 roku po raz pierwszy zsyntezował molekularne bramki logiczne. Dalsze badania wykazały, że modyfikowane nanokrystaliczne półprzewodniki szerokopasmowe mogą zostać wykorzystane do budowy zaawansowanych układów optoelektronicznych. Intensywnie rozwijająca się obecnie nowa dziedzina nauki jaką jest elektronika molekularna stwarza coraz to nowe możliwości zastępowania klasycznych urządzeń elektronicznych opartych na krzemie, elementami działającymi na poziomie molekularnym. I tak kontynuując badania nad półprzewodnikami modyfikowanymi powierzchniowo, po 5 latach udało się uzyskać nowe materiały optoelektroniczne, które będą mogły znaleźć zastosowanie jako przełączniki optoelektroniczne. Układy te są oparte na dwutlenku tytanu modyfikowanym pochodnymi 1,4-benzochinonu. Badania nad tymi materiałami były prowadzone w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Szczegółowo opisujemy projekt w kolejnym newsie. Zapraszamy. © 2011 www.pepseffect.pl
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2