reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© www.pepseffect.pl Przemysł elektroniczny | 27 stycznia 2012

Polacy opatentowali optoelektroniczny układ logiczny [cz. II]

W ramach prowadzonego programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej udało się opracować bardzo obiecujące materiały do zastosowań optoelektronicznych.

Projekt „Modyfikowany powierzchniowo dwutlenek tytanu, sposób wytwarzania modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu i zastosowanie modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu” finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Uzyskany wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP 29 grudnia 2011 roku (numer zgłoszenia P 397 593). Badane układy mogą posłużyć do projektowania i budowy nowych urządzeń elektronicznych w tym molekularnych bramek i układów logicznych, elementów optoelektronicznych czy fotowoltaicznych. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Konrad Szaciłowski. Partnerem projektu jest firma Instytut Fotonowy Sp. z o. o., która dostarcza unikatową aparaturę pomiarową niezbędną do realizacji projektu. © 2011 www.pepseffect.pl
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1