reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 26 stycznia 2012

WAT: 57,7 mln PLN na projekt OPTOLAB

Projekt OPTOLAB realizowany przez Instytut Optoelektroniki WAT ma na celu rozbudowę bazy laboratoryjnej.

Projekt otrzymał 100% dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach drugiej osi priorytetowej: „Infrastruktura sfery B+R”, w działaniu 2.1: „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym”. Dofinansowanie przeznaczone na realizację projektu wynosi 57,7 mln PLN. Zakończenie projektu przewidziano na dzień 31 grudnia 2012 r. W wyniku realizacji projektu OPTOLAB – rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej powstaną specjalistyczne laboratoria, pracownie i stanowiska badawcze umożliwiające zaawansowane i kompleksowe badania w obszarze wytwarzania, detekcji i wykorzystania promieniowania optycznego w szerokim zakresie spektralnym od ekstremalnego ultrafioletu do dalekiej podczerwieni. Badania te doprowadzą do opracowania nowych technologii, systemów i urządzeń o szerokich właściwościach aplikacyjnych i zracjonalizowanych kosztach wdrożeń. Wyniki badań znajdą praktyczne zastosowanie m.in. w badaniach naukowych, przemyśle, medycynie, inżynierii materiałowej, energetyce, badaniach i monitoringu środowiska, systemach ochrony, służbach granicznych, policji, wojsku i w wielu innych dziedzinach.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2