reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apple Przemysł elektroniczny | 25 stycznia 2012

'Nie zachodź w ciążę, nie choruj i pracuj za trzech!'

Amerykański gigant elektroniczny Apple jak co roku opublikował raport Supplier Responsibility, 2012 Progress Report. Dotyczy on tego, co firma Apple robi, aby przestrzegać dobrych praktyk w fabrykach, które składają dla niej urządzenia.

Nowy raport - który po raz pierwszy zawiera niemal pełną listę dostawców - przedstawia wyniki 229 audytów przeprowadzonych przez firmę Apple. Kontrole były prowadzone przez biegłego rewidenta Apple i wspierane przez lokalnych audytorów. Jak przeczytamy poniżej, podobnie jak w roku ubiegłym wykryto kilka nieprawidłowości. Oto one: Zasady - 18 obiektów przeprowadzało kontrolę przyszłych lub aktualnych pracowników pod kątem zapalenia wątroby typu B; w 52 obiektach zabrakło zasad i procedur, które zakazywałyby dyskryminacji ze względu na wyniki testów medycznych; - w 24 zakładach przeprowadzano testy ciążowe; w 56 obiektów nie obowiązywały zasady i procedury, które zakazywałyby dyskryminacji kobiet w ciąży. Godziny pracy: Zgodnie z ustaleniami Apple, pracownicy powinni pracować maksymalnie 60 godzin tygodniowo oraz posiadać co najmniej jeden dzień wolny na siedem dni pracy. Wyjątki od tej reguły mogą się pojawić wyłącznie w nadzwyczajnych, awaryjnych okolicznościach. - w 93 obiektach ponad 50% pracowników przepracowało więcej niż 60 godzin w tygodniu; w 90 zakładach ponad połowa pracowników przyznała się do pracy dłużej niż 6 dni z rzędu, co najmniej raz w miesiącu. Płaca: - w 42 obiektach wykryto opóźnienia w wypłatach dla pracowników; - 68 zakładów nie zapewniło pracownikom odpowiednich świadczeń, takich jak ubezpieczenia społeczne; - 49 fabryk nie zapewniało pracownikom płatnych urlopów lub wakacji; - w 67 obiektach karano pracowników poprzez wypłatę niższych wynagrodzeń; - w 108 zakładach wykryto brak wynagrodzeń dla pracowników z tytułu nadgodzin.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2