reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© otnaydur / dreamstime Przemysł elektroniczny | 24 stycznia 2012

Draexlmaier łączy polskie spółki i zmienia nazwę

Polska spółka niemieckiego producenta wiązek elektrycznych, DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o., łączy się z drugą z polskich firm koncernu, DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o..

DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o. oraz DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. połączą się poprzez przejęcie przez DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o. całego majątku Spółki DWS Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o., w zamian za udziały w kapitale zakładowym DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o., wydane wspólnikom Spółki przejmowanej - DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. Po połączeniu DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o. nosić będzie zmienioną nazwę DRS Draexlmaier Systemy Samochodowe Sp. z o.o. Wymiana udziałów w DWS Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. na udziały w DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o. (po zmianie nazwy - DRS Draexlmaier Systemy Samochodowe Sp. z o.o.) nastąpi w ten sposób, że za jeden udział o wartości nominalnej 1.000 zł w kapitale zakładowym DWS Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. nastąpi objęcie jednego udziału o wartości nominalnej 1.000 zł w kapitale zakładowym DSE Draexlmaier Systemy Elektryczne Sp. z o.o. (po zmianie nazwy - DRS Draexlmaier Systemy Samochodowe Sp. z o.o.). Po połączeniu Spółek, kapitał zakładowy wynosić będzie 7.143.000,00 zł. Lisa Dräxlmaier GmbH posiadać będzie 7.123 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, zaś Fritz Dräxlmaier Beteiligungsgesellschaft mbH posiadać będzie 20 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1