reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ENTE Przemysł elektroniczny | 23 stycznia 2012

Gliwickie ENTE certyfikowane

18 stycznia 2012 r. pozytywnie zakończył się audyt certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarzadzania ENTE Sp. z o.o. na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001 połączony z audytem nadzoru na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 oraz publikacji AQAP 2110.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 14001 przyniosło ENTE Sp. z o.o. szereg wymiernych korzyści przejawiających się między innymi w: - usprawnieniu gospodarki odpadami wytworzonymi w procesie produkcji urządzeń elektronicznych, - minimalizacji wystąpienia awarii środowiskowych, - przestrzeganiu prawa w zakresie ochrony środowiska, - zwiększeniu pozycji konkurencyjnej na rynku, - wzroście świadomości ekologicznej pracowników oraz naszych dostawców. --- ENTE jest firmą projektowo-produkcyjną z siedzibą w Gliwicach. Zajmuje się projektowaniem systemów, urządzeń oraz oprogramowania z zakresu elektroniki, informatyki i automatyki.  
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2