reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 stycznia 2012

Program GRAF-TECH zasili finansowo badania nad grafenem

Aż 60 mln PLN na opracowanie i wdrożenie innowacji opartych na wykorzystaniu grafenu przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Program GRAF-TECH ma zwiększyć konkurencyjność polskiej nauki i gospodarki i wzmocnić współpracę pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań naukowych w praktyce.  Twórcy programu liczą też na zintegrowanie podmiotów prowadzących badania w obszarze zastosowań grafenu - tak, aby w pełni wykorzystać polski potencjał w tej dziedzinie. Przeprowadzenie naboru wniosków planowane jest na pierwszy kwartał roku 2012. Jak informuje NCBiR, program GRAF-TECH obejmuje wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz prac przygotowujących do wdrożenia w celu opracowania i wdrożenia produktów opartych na wykorzystaniu unikalnych właściwości grafenu. W ramach Programu o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia będą mogły ubiegać się konsorcja oraz centra naukowo-przemysłowe, w których partnerem jest co najmniej jeden przedsiębiorca. Badania nad grafenem są inspiracją dla nowych rozwiązań technicznych w różnych dziedzinach życia i gospodarki. Cechujące go: niski ciężar właściwy, przewodnictwo, przezroczystość, mechaniczna wytrzymałość i elastyczność, dwuwymiarowa struktura oraz wyjątkowe właściwości elektroniczne, nie występujących w takiej kombinacji w jakimkolwiek innym materiale. Co więcej, grafen może zastąpić dotychczasowe materiały w wielu aplikacjach. Liczba publikacji i patentów dotyczących tego materiału systematycznie rośnie. Zakres potencjalnych zastosowań grafenu obejmuje elektronikę, aeronautykę i przemysł samochodowy, wytwarzanie i magazynowanie energii, medycynę, inżynierię materiałową ochronę środowiska. Wdrożenia mogą obejmować wytwarzanie takich elementów, jak materiały kompozytowe, ekrany dotykowe, elastyczne wyświetlacze i przezroczyste elektrody do zastosowań w fotowoltaice, super-kondensatory w samochodach elektrycznych, opakowania i warstwy ochronne, fotodetektory i tranzystory, przewodzące tworzywa sztuczne i farby, technologie magazynowania wodoru, membrany, czujniki, nanoelektryczne agregaty prądotwórcze, materiały medyczne w protetyce, farmakologii i bakteriologii. Program GRAF-TECH będzie finansowany ze środków publicznych oraz prywatnych. Dofinansowanie otrzyma od 12 do 20 projektów, a maksymalna wysokość dotacji na rzecz projektu będzie sięgała 5 mln PLN. Jednostki naukowe mogą liczyć na stuprocentowy zwrot kosztów badań i prac rozwojowych. NCBiR nie przewiduje finansowania prac nad opracowaniem lub udoskonaleniem technologii wytwarzania tego materiału. Założono bowiem, że projekty powinny opierać się na wiedzy będącej wynikiem wcześniej zrealizowanych badań, a złożony w konkursie wniosek powinien zawierać opis stanu nauki i techniki w zakresie dotyczącym wniosku z uzasadnieniem przesłanek stanowiących podstawę do kontynuacji badań. Źródło: PAP - Nauka w Polsce
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1