reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Brandner Przemysł elektroniczny | 16 lutego 2009

Firmy elektroniczne wracają do Europy i USA

Według przeprowadzonego przez IPC badania, 42% spośród przebadanych firm stwierdziło, iż na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ich klienci rezygnują z azjatyckich dostawców i na powrót lokują zlecenia w Europie lub USA.

W styczniu 2009 IPC udostępniło raport ‘A Reverse Trend in Regional Sourcing in the Worldwide Electronic Interconnect Industry’. Zarządzający oraz specjaliści od marketingu w firmach z branż EMS, PCB oraz dostawy komponentów zostali przebadani przez IPC w listopadzie 2008. ’W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje w przemyśle elektronicznym, jakoby niektórzy klienci zmieniali źródła zaopatrzenia i z powrotem lokowali zamówienia w Europie i USA, rezygnując z dostawców w Azji’ powiedziała Sharon Starr, dyrektor badań marketingowych w IPC. ‘Celem naszego badania było ewentualne potwierdzenie tego trendu, oszacowanie jego wpływu na finanse firm oraz identyfikacja przyczyn, leżących u jego podstawy. Mimo iż nie było naszym celem zebranie danych statystycznych, uzyskaliśmy ewidentne dowody zmiany regionalnych preferencji’ W badaniu wzięło udział 50 przedsiębiorstw. Respondenci oszacowali, iż w latach 2007 / 2008 trend ten przyczynił się do wzrostu ich operacji o około 2.5%. Najczęściej cytowaną przyczyną zmiany są kwestie jakości. Innymi kluczowymi czynnikami są również koszty transportu, zmiany w kursach walut, długi łańcuch dostaw oraz trudności w komunikacji.
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1