reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ITE Przemysł elektroniczny | 16 stycznia 2012

ITE przejmuje PREDOM-OBR

W dniu 1 stycznia 2012 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 roku zostały połączone dwa instytuty badawcze: Instytut Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR.

Połączenie instytutów nastąpiło przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego PREDOM-OBR do Instytutu Technologii Elektronowej z siedzibą w Warszawie, przy zachowaniu jego dotychczasowej działalności. --- Instytut Technologii Elektronowej jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w dziedzinie mikro- i nanotechnologii półprzewodnikowej. Misją ITE jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro- i nanotechnologii i ich zastosowań w dziedzinie fotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM - OBR istnieje od 40 lat i prowadzi badania bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej EMC, efektywności energetycznej, hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych na ludzi oraz certyfikację i ocenę zgodności wyrobów i komponentów.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1