reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 16 stycznia 2012

Apator dostarcza liczniki do PGE Dystrybucja S.A.

W roku obrotowym 2011 spółki Grupy Apator zawarły z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 21 umów na łączną kwotę 17,6 mln PLN netto.

Powyższe umowy, o całkowitej wartości 17,6 mln PLN netto, dotyczyły dostaw dla PGE Dystrybucja S.A. liczników energii elektrycznej. Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 22 grudnia 2011 r. przez spółkę zależną Pafal S.A. na kwotę 4,8 mln PLN netto. Dotyczy ona dostaw liczników energii elektrycznej do PGE Dystrybucja S.A., Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Dostawy te realizowane będą do 15 grudnia 2012 r.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1