reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© manufacturer (for illustration purposes only) Przemysł elektroniczny | 13 stycznia 2012

Zużycie tworzyw sztucznych w przemyśle elektronicznym

W swoim corocznym raporcie na temat europejskiej branży tworzyw sztucznych stowarzyszenie PlasticsEurope wylicza główne sektory zastosowań tworzyw sztucznych. Jesteście ciekawi jak kształtuje się zużycie tworzyw sztucznych w Europie w segmencie elektronicznym?

W 2010 roku zapotrzebowanie europejskich przetwórców wzrosło do 46,4 mln ton, czyli o 4,5% w porównaniu do 2009 r. Względny udział poszczególnych segmentów zastosowań pozostał zasadniczo niezmieniony w stosunku do lat poprzednich – w dalszym ciągu największym segmentem były opakowania z udziałem 39%. Jednak wśród 5 najważniejszych branż, które wykorzystują w swojej produkcji tworzywa sztuczne, znalazła się także elektroniczna. Segment elektroniki i elektrotechniki stanowił w 2010 r. 5,6% całkowitego zużycia tworzyw sztucznych w Europie. Wiadomo, że ich cześć wykorzystywana jest także przy produkcji AGD. PlasticEurope nie uwzględniło jednak w raporcie danych liczbowych dot. tego segmentu. Wiadomo, że udział ten stanowił nie więcej niż 5%. Istnieją różne rodzaje tworzyw sztucznych, a każdy rodzaj występuje w licznych odmianach, co umożliwia optymalny dobór materiału do określonego zastosowania. Do „wielkiej piątki” tworzyw, które odznaczają się największymi udziałami rynkowymi, należą polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, polistyren, politereftalan etylenu (PET). O rozwoju elektroniki i elektrotechniki decydują materiały o przeciwstawnych właściwościach elektrycznych: izolatory i przewodniki. Tworzywa sztuczne stosowane są zatem z reguły jako materiały elektroizolacyjne lub konstrukcyjno - izolacyjne. W przemyśle tym najczęściej wykorzystuje się zmiękczone PVC i polietylen. Unia Europejska od wielu lat jest ważnym eksporterem tworzyw sztucznych (tworzyw pierwotnych i produktów przetworzonych). W latach 2000 - 2010 saldo obrotów wzrosło o ponad 100%., a łączna nadwyżka handlowa w 2010 r. wyniosła 15,7 mld EUR. © Plastech/PlasticEurope
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2