reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MORS Przemysł elektroniczny | 13 stycznia 2012

Gdański producent elektroniki morskiej sprzedany za 3,8 mln PLN

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o podpisaniu w dniu 9 stycznia 2012 r. umowy sprzedaży 4.985 udziałów stanowiących 42,02% kapitału zakładowego Spółki Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. z siedzibą w Gdańsku kupiła pakiet 4.985 udziałów za łączną kwotę 3.771.700, 85 PLN (756,61 PLN za jeden udział). --- Podstawowym przedmiotem działalności Spółki MORS jest produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; instalacja, montaż, uruchomienia, remont i konserwacja urządzeń radio- i elektronawigacyjnych, elektrycznych urządzeń automatyki okrętowej oraz elektronicznych i elektrycznych; produkcja morskich i lądowych urządzeń elektroniki profesjonalnej; działalność handlowa i zagraniczna na rachunek własny i w pośrednictwie; świadczenie usług w zakresie radioelektroniki i elektroniki; wynajem nieruchomości na własny rachunek. MORS ściśle współpracuje z firmami tj. ABB, Lumel, Schneider Electric czy Siemens.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1