reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© CeMat'70 Przemysł elektroniczny | 09 stycznia 2012

CeMat'70: Do czterech razy sztuka?

Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło kolejny, czwarty już przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych „CeMat'70” S.A. z siedzibą w Warszawie

Ministerstwo Skarbu Państwa, zaprosiło, już po raz czwarty, wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych w liczbie 25.975 dla jednego nabywcy o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, stanowiących około 24,738% kapitału zakładowego Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie ze Statutem, podstawową działalnością Spółki jest produkcja nowoczesnych materiałów dla różnych zastosowań, a w szczególności dla przemysłu elektrycznego, elektrotechnicznego i maszynowego, prowadzenie prac naukowo - badawczych, rozwojowych, technologicznych i aplikacyjnych w powyższym zakresie, prowadzenie działalności usługowej i handlowej, w tym również eksportowej i importowej, związanej z przedmiotem działania Spółki, a ponadto najem i dzierżawa czasowo niewykorzystywanych części majątku Spółki. Cena wywoławcza pakietu 25.975 akcji wynosi 6.809.865,75 PLN. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 262,17 PLN. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej do dnia 25 stycznia 2012 r. Aukcja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2012r, o godzinie 10.00.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2