reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 06 stycznia 2012

Odnowienie certyfikatów Elhurt

Elhurt pozytywnie przeszedł proces certyfikacji ISO 9001-2008 oraz UL.

W grudniu Elhurt przeszedł pozytywnie audyt sprawdzający przeprowadzony przez firmę DNV dotyczący zgodności działań firmy z normą ISO 9001-2008. Nie zostały stwierdzone żadne niegodności i audytor wysłał wniosek o przedłużenie certyfikatu do instytucji certyfikującej. Na koniec 2011 roku Elhurt również pomyślnie przeszedł audyt firmy UL w zakresie produkcji modułów dla jednego z klientów. Pozytywny audyt umożliwia danemu klientowi sprzedaż swoich wyrobów na rynkach Kanady i USA. Jest to ważna informacja dla firm, którzy planują sprzedawać swoje produkty również na tych rynkach.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2