reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 13 lutego 2009

Przychody Grupy PKC w roku 2008 wzrosły o 8%

Skonsolidowane przychody PKC wzrosły o 8%, do poziomu 311.7 mln euro (288.6 mln euro w roku 2007). Zysk operacyjny spadł do poziomu 21.0 mln euro (28.2 mln euro) natomiast zysk brutto do poziomu 15.2 mln euro (25.6 mln euro).

Wyniki finansowe w roku 2008 Skonsolidowana sprzedaż wyniosła 311.7 mln EUR (288.6 mln EUR), co stanowi wzrost o około 8%. Zysk operacyjny wyniósł 21.0 mln EUR (28.2 mln EUR), stanowiąc 6.7% sprzedaży (9.8%). Amortyzacja ukształtowała się na poziomie 9.4 mln EUR (7.6 mln EUR). Saldo działalności finansowej było ujemne i wyniosło -5.8 mln EUR (-2.5 mln EUR). Grupa zaraportowała zysk brutto na poziomie 15.2 mln EUR (25.6 mln EUR) oraz zysk netto w wysokości 5.6 mln EUR (17.6 mln EUR). W drugim kwartale roku firma zainicjowała kontynuowany do chwili obecnej program racjonalizacji i poprawy efektywności operacyjnej. W trzecim kwartale podjęto reorganizację zakładów w Północnej Ameryce. Z kolei w grudniu, ze względu na zmniejszający się wolumen produkcji i związane z tym straty, firma podjęła decyzję o zamknięciu dwóch zakładów w Rosji i przeniesieniu wykonywanej tam produkcji do Chin. Przejęcie produkcji wiązek w Polsce PKC Group przejęła produkcję wiązek z MAN Star Trucks & Buses Sp. z o.o. ze Starachowic. Cena za firmę wynosiła 21.6 mln EUR , w czego 5.5 mln EUR zostało zaksięgowane jako goodwill. Przejęty dział, obecnie przekształcony w PKC Group Poland Sp. z o.o., zatrudnia około 800 osób a sprzedaż w roku 2008 była równa w przybliżeniu 66 mln EUR. Polska spółka jest uwzględniana w sprawozdaniach skonsolidowanych od 31 grudnia 2008. Przejęcie w znaczący sposób wzmocniło bazę klientów PKC, jako że MAN Group pozostał klientem na mocy osobnej, długoterminowej umowy dostawy. Zatrudnienie W omawianym okresie Grupa PKC zatrudniała średnio 5.588 pracowników (4.971). Na koniec roku obrotowego stan zatrudnienia wyniósł 5.652 osób (5.311), z czego 4.951 (4,576) osób było zatrudnionych poza granicami Finlandii. W trakcie roku spółka dokonywała redukcji personelu w różnych jednostkach organizacyjnych. Na koniec roku spółka przyjęła 800 nowych pracowników ze swojej polskiej spółki.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2