reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yuriy chaban / dreamstime Przemysł elektroniczny | 09 stycznia 2012

Satel trzyma wysoki poziom

Satel Sp. z o.o. to jeden z przykładów bezprecedensowego sukcesu polskiej firmy elektronicznej. Zajrzeliśmy do sprawozdań finansowych gdańskiego producenta: obroty i zyski kształtują się wciąż na wysokim poziomie.

• Przychody ze sprzedaży w roku 2010 wyniosły 84.6 mln zł, nieco więcej niż w roku 2009, kiedy to obroty wyniosły 81.2 mln zł (+4.1%). • Również zyski w roku 2010 pozostały na bardzo zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży w roku 2010 to 29.5 mln zł (30.5 mln zł w roku 2009), zysk brutto to 28.5 mln zł (28.8 mln zł). • Aktywa trwałe gdańskiego producenta na koniec roku 2010 wyniosły 50.1 mln zł, wobec 51.9 mln zł rok wcześniej. • Satel w roku 2010 wydał na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego kwotę 3.4 mln zł (4.0 mln zł w roku 2009). • Stała pozostaje też struktura geograficzna sprzedaży; eksport stanowił 30% obrotu (29.6% w roku 2009). • Satel zatrudniał na koniec roku 2010 140 osób na stanowiskach robotniczych oraz 101 osób na stanowiskach nierobotniczych.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1