reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 12 lutego 2009

Słabsze wyniki NOTE w roku 2008

Sprzedaż w roku 2008 wyniosła 1.709,5 (1.743,8) mln SEK. Strata operacyjna ukształtowała się na poziomie -3.8 (111.9) mln SEK. Na wynik duży wpływ miały koszty restrukturyzacji w wysokości 80 m SEK.

Marża operacyjna wyniosła -0.2% (6.4%), zysk brutto ukształtował się na poziomie -14.4 (103.8) mln SEK, zysk netto na poziomie -13.1 (78.2) m SEK. Firma odnotowała dodatnie przepływy środków pieniężnych na poziomie 25.1 (-0.5) mln SEK. W 4Q2008 sprzedaż wyniosła 414.5 (458.6) mln SEK, strata operacyjna -47.9 (28.5) mln SEK, strata brutto -50.4 (26.6) mln SEK a strata netto -36.6 (21.0) mln SEK. Firma miała ujemny cash flow na poziomie -6.2 (-34.8) mln SEK. Koszty restrukturyzacji w 4Q wyniosły 50 mln SEK. Konsekwentne wdrażanie strategii Nearsourcing, której elementem jest transfer pracochłonnych usług do krajów o niskich kosztach, zaowocował zmniejszeniem personelu centrali o 400 osób (około 50%). Większość ze zwolnionych odejdzie w pierwszej połowie 2009 roku. Firma powołała też nowe centra Nearsourcing w Wielkiej Brytanii i Norwegii. NOTE dokonało akwizycji szwedzkiej firmy specjalizującej się w mechanice oraz podjęła współpracę z Kongsberg Defence & Aerospace of Norway z Oslo.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1