reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 30 grudnia 2011

VEDIA: Przychody o <em>milion PLN</em> wyższe niż zakładano!

Polski producent sprzętu audio-video idzie jak burza. W najnowszym komunikacie VEDIA podniosła prognozy wyników finansowych za rok 2011. Przychody ze sprzedaży będą aż o milion PLN wyższe niż zakładano w połowie roku.

Dotychczasowa prognoza wyników finansowych GK VEDIA S.A. za okres styczeń-grudzień 2011, opublikowana w dniu 26 lipca 2011 roku zakładała uzyskanie wartości na poziomie zaprezentowanym poniżej: - Sprzedaż – 43.000.000 PLN - Zysk na sprzedaży – 1.866.000 PLN - Wartość kapitału obrotowego – 11.807.000 PLN - Wartość kapitału obrotowego możliwa do wycofania w ciągu 2 miesięcy – 8.855.000 PLN Zweryfikowana prognoza wyników finansowych zakłada uzyskanie poniższych wartości: - Sprzedaż – 44.000.000 PLN - Zysk na sprzedaży – 3.000.000 PLN - Wartość kapitału obrotowego – 11.807.000 PLN - Wartość kapitału obrotowego możliwa do wycofania w ciągu 2 miesięcy – 8.855.000 PLN Większa wartość sprzedaży spowodowana jest lepszą od zakładanej efektywnością działu sprzedaży w zależnej firmie New Dragon Electronic Limited. Większa wartość zysku na sprzedaży spowodowana jest wyższą od zakładanej rentownością na sprzedaży w zależnej firmie New Dragon Electronic Limited. Szczególnie istotnym faktem jest inna od pierwotnie zakładanej struktura sprzedaży. Pierwotna prognoza zakładała duży udział sprzedaży na rynku chińskim charakteryzującym się niższą rentownością podczas gdy w nowej prognozie zysku na sprzedaży wielkość sprzedaży na rynek chiński jest znacząco niższa.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1