reklama
reklama
reklama
reklama
© ITE Przemysł elektroniczny | 20 grudnia 2011

30 mln PLN na Centrum Nanofotoniki w Warszawie [video]

Nanofotonika to nowa gałąź nauki, łącząca wiedzę z zakresu nanotechnologii i optoelektroniki. A Polska ma się czym pochwalić.

Nanofotonika bada oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego (światła) na obiekty liczone w nanometrach. Polska nauka posiada znaczący dorobek w dziedzinie optoelektroniki, jednakże w większości przypadków ma on niewielkie znaczenie aplikacyjne lub rynkowe. W celu zmiany istniejącej sytuacji, a w konsekwencji podniesienia konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw, powołane zostało Centrum Nanofotoniki skupiające instytucje, które są krajowymi liderami w dziedzinie nanotechnologii oraz fizyki i elektroniki półprzewodników. Powstanie Centrum Nanofotoniki zostało wsparte przez Unię Europejską kwotą 22 mln PLN, natomiast całkowity koszt tego projektu to 30 mln PLN. Dla realizacji celów Centrum Nanofotoniki zawiązano konsorcjum złożone z podmiotów aktywnie działających w branży optoelektronicznej. W skład konsorcjum wchodzą: • Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa • Instytut Fizyki PAN, Warszawa • Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska • Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka • VIGO System S.A. Główną jednostką Centrum są Laboratorium Nanofotoniki zlokalizowane w Instytucie Technologii Elektronowej i powstałe na bazie Europejskiego Centrum Doskonałości Fizyki i Technologii Nanostruktur Fotonicznych CEPHONA (działającego od roku 2002). Problemy naukowo-badawcze rozwiązywane w Centrum Nanofotoniki są jednoznacznie zorientowane na aplikacje i w perspektywie powinny doprowadzić do rozwoju zaawansowanych technologii wytwarzania podzespołów do urządzeń i systemów stosowanych w przemyśle, ochronie środowiska, medycynie i technice militarnej. Naturalną kontynuacją badań prowadzonych w Centrum będą projekty celowe, stanowiące przygotowanie do produkcji opracowanych podzespołów i urządzeń. Źródło: ITE
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2