reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 grudnia 2011

2 mln PLN na nowoczesne laboratoria elektrotechniczne na PŚ

Dwa zmodernizowane laboratoria - elektrotechniki pojazdowej oraz pomiarów jakości energii - otwarto w środę na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Przekraczające 2 mln PLN koszty inwestycji współfinansowała UE, w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej.  

Laboratorium elektrotechniki pojazdowej wzbogaciło się o trzy najnowocześniejsze zestawy naukowo-badawcze: do badania kompatybilności elektromagnetycznej, do badania odporności na wpływ środowiska oraz do sprawdzania spełniania wymogów elektrycznych. Aparatura ta kosztowała prawie 1,2 mln PLN. Z kolei drugie laboratorium wyposażono w analizator parametrów jakości sieci zasilającej (z oprogramowaniem), trójfazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej, a także w oscyloskop cyfrowy. Zakupiono ponadto moduł wizualizacji przetwarzania informacji pomiarowych z zestawem komputerowym, karty pomiarowe do komputera wraz z modułami pomiarowymi oraz zestawem komputerowym, przetworniki pomiarowe, a także elementy i moduły systemu EIB z zestawami komputerowymi. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak ocenił, że rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-badawczej Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki to podstawa dalszego rozwoju naukowego uczelni na kierunkach: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka oraz energetyka. Dzięki unijnej pomocy finansowej Politechnika Świętokrzyska unowocześni do października przyszłego roku każde z 50 swoich laboratoriów; jako trzy ostatnie zmodernizowane zostaną laboratoria: elektronowej mikroskopii skaningowej, obróbki plastycznej oraz spawalnictwa. Źródło: PAP - Nauka w Polsce
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2